Toimintaperiaatteet

NewCorpin neuvonanto perustuu kolmelle periaatteelle:

  • Toimialaosaaminen: Neuvomme yrityksiä vain niillä toimialoilla, jotka tunnemme. Asiakkaan edun niin vaatiessa, voimme ottaa toimeksiannon toteutukseen mukaan toimiala-asiantuntijoita laajasta verkostostamme.
  • Yritysjärjestely- ja rahoitusosaaminen: Jokaisessa toimeksiannossamme työskentelevillä asiantuntijoillamme on pitkä ja syvällinen kokemus yritysjärjestelyjen toteutuksesta ja rahoituksen järjestämisestä.
  • Sitoutuminen: Maineemme perustuu asiakastyytyväisyyteen ja onnistuneisiin toimeksiantojen toteutuksiin. Olemme myös valmiit itse ottamaan riskiä yli normaalin järjestelyiden toteutuksessa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi osakkeiden hyväksymistä toimeksiannosta saatavaksi palkkioksi.