Osaaminen ja Kokemus

Asiantuntijoillamme on kokemusta innovatiivisten ja räätälöityjen ratkaisuijen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä pienille, että maamme suurimmille yrityksille.

Asiantuntijamme ovat toimineet vastaavina neuvonantajina mm. seuraavan tyyppisissä toimeksiannoissa:

Rahoituksen järjestäminen:

 • Yritysten joukkovelkakirjalainat
 • Strukturoidut velkakirjaliikkeeseenlaskut
 • Välirahoitusjärjestelyt ml. pääomalainat ja vaihtovelkakirjat
 • Listautumisannit
 • Osakenannit, sekä pörssinoteeratuille että listaamattomille yrityksille
 • Arvopaperistamiset

Yritysjärjestelyt:

 • Julkiset ostotarjoukset (ml. "vihamieliset")
 • Yritysmyynnit
 • Yritysten itsenäisten osien myynti ("Carve-outs")
 • Yritysostot

Yleinen taloudellinen neuvonanto:

 • Arviot hallitukselle ja osakkeenomistajille (ml. "fairness opinions" listatuille yhtiöille)
 • Pääomarakenteen arvioinnit
 • Kannustinjärjestelmät
 • Yritysoston rahoitus
 • Liiketoiminnan mallintaminen