Sitoutuminen

Asiakkaamme etu tulee ensin. Neuvojamme ja toimintaamme ohjaa vain asiakasyrityksen arvon ja toimeksiantajamme varallisuuden kasvattaminen. Keskitymme ainoastaan niihin toimialoihin, joissa meillä on merkittävää kokemusta ja syvällistä ymmärrystä. NewCorpin menestyksen takana on sen maine. Maine syntyy onnistuneista toimeksiantojen toteutuksista ja tyytyväisistä asiakkaista.

Yksi toimeksiantojen onnistumisten edellytyksistä on oikea palkkiorakenne. Joissain tapauksissa perinteiset onnistumispalkkiot tai käytettyyn aikaan perustavat palkkiot eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla. NewCorp on valmis sopimaan asiakkaan kanssa palkkiorakenteista, jotka yhdentävät paremmin asiakkaan ja NewCorpin intressit ja perustuvat enemmän siihen lisäarvoon, jonka NewCorp asiakkaalleen tuottaa. Tämän voi tarkoittaa esimerkiksi palkkion maksua osakkeina tai palkkion sitomista yrityksen tulokseen tulevaisuudessa.