Taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten neuvonanto

Neuvomme asiakkaitamme tilanteessa, jossa yritys ei enää pysty vastaaman sitoumuksistaan velkojille ja omistajilleen.

Yritysten taloudelliset vaikeudet johtuvat yleensä sekä liiallisesta velkaantuneisuudesta että liiketoiminnan huonosta kehityksestä.

Voimme toimia neuvonantajana joko rahoittajille, omistajille tai johdolle, tilanteissa, joissa yritys on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin. NewCorpin toiminta keskittyy yrityksen liiketoiminan operationaalisen tilanteen vakauttamiseen ja parantamiseen. Liiketoiminnan edellytysten parantuminen luo arvoa sekä rahoittajille että omistajille.

Tyypillinen toimeksianto voi sisältää liiketoiminnan  operationaalisten asiantuntijoiden tuomisen yrityksen hallituksen tueksi. Operatiiviset asiantuntijat auttavat yrityksen hallitusta ja johtoa uuden liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja toteutuksessa. Operatiivisten asiantuntijoiden lisäksi NewCorpin neuvonantotiimiin kuuluu yritysrahoitusasiantuntijoita, joiden tehtävänä on auttaa yrityksen uudelleenrahoituksen järjestämisessä.

Palkkiomme on aina suoraan sidottu järjestelyn onnistumiseen ja arvoon, jonka synnytämme asiakkaillemme.