Yritysjärjestely ja -rahoitusneuvonanto

Yleinen taloudellinen neuvonanto:

Neuvomme asiakkaitamme omistukseen ja yrityksen strategiaan liittyvissä asioissa pääomamarkkinoiden näkökulmasta. Tarjoamme myös liiketoiminnan mallittamiseen, arvonmääritykseen ja taloudellisiin arvioihin liittyviä palveluja.

Yritysjärjestelyneuvonanto:

Neuvomme asiakkaitamme yrityosastojen, yritysmyyntien, fuusioiden, yhteisyritysten ja yritysten osien myynnin innovatiivisessa ja omistajien arvo lisäävässä suunnitelussa ja toteutuksessa

Yritysrahoitusneuvonanto:

Neuvomme asiakkaitamme mahdollisimman edullisen oman ja vieraan pääomanehtoisen rahoituksen ja välirahoituksen hankinnassa yksityisiltä ja julkisilta markkinoilta.