Cleantech

Cleantech ei tarkoita ainoastaan uusiutuvan energian tuotantoa, sen ympäristöystävällistä varastointia ja tehokasta siirtoa. Siihen kuuluu kaikki tuotteet, palvelut, menetelmät ja prosessit, jotka

  • Pienentävät raaka-aineiden ja energian tarvetta
  • Tuottavat vähemmän ympäristölle haitallisia jätteitä

Tällaisia tuotteita, palveluja ja prosesseja voivat olla esimerkiksi ympäristöystävälliset pakkaukset, päästöjä pienentävät kuljetusvälineet tai menetelmät, jotka pienentävät teollisuuden vedenkäyttöä ja CO2-päästöjä.

Seuraamme noin 80 kansainvälisen cleantech-yhtiön taloudellista kehitystä. Tietopankista löydät tarkempaa tietoa toimialan yritysten operatiivisista tuloksista ja yritysten arvostuksesta arvopaperimarkkinoilla. Tietopankin on tarkoitus auttaa yritysten omistajia ja johtoa vertailemaan oman yrityksensä taloudellista suorituskykyä toimialan listattujen yritysten taloudelliseen suorituskykyyn.