Kuljetus ja Varastointi

NewCorp tarjoaa yritys- ja rahoitusjärjestelypalveluita kaikille kuljetuksen ja logistiikan arvoketjussa toimiville yrityksille, mukaan lukien maantie-, raide- ja merikuljetukset, huolinta, satamat, satamaoperaattorit ja varastointi. NewCorpin kuljetusten ja varastoinnin vertailuryhmä sisältää tällä hetkellä lähes 100 kotimaista ja ulkomaista toimijaa, joiden taloudellista suorituskykyä NewCorp seuraa säännölisesti. Tietopankki-osiosta löydät tarkempaa tietoa toimialan yritysten operatiivisista tuloksista ja yritysten arvostuksesta arvopaperimarkkinoilla. Tietopankin on tarkoitus auttaa yritysten omistajia ja johtoa vertailemaan oman yrityksensä taloudellista suorituskykyä toimialan listattujen yritysten taloudelliseen suorityskykyyn.

NewCorpin kuljetukset ja varastointi- asiatuntijoilla on pitkä kokemus alan yritysten johtamisesta. Johtotehtävissään he ovat olleet vastuussa yritysten strategian luomisesta ja sen impletoinnista. Tehtävät ovat sisältäneet mm. suuria investointeja, yritysostoja ja -myyntejä ja yritysten uudelleenjärjestelyjä tuloskunnon parantamiseksi.