Teknologia ja viestintä

Teknologia ja viestintä tarkoittaa NewCorpille erityisesti IT-palveluita, ohjelmistojen suunnittelua ja valmistamista, mobiili- ja kiinteälinjaista ja internetin yli tapahtuvaa viestintää sekä niihin liittyvien laitteistojen ja palveluiden tuottamista.

Seuraamme läheisesti yli 100 pohjoismaista teknologiayhtiötä. Tietopankki-osiosta löydät tarkempaa tietoa toimialan yritysten operatiivisista tuloksista ja yritysten arvostuksesta arvopaperimarkkinoilla. Tietopankin on tarkoitus auttaa yritysten omistajia ja johtoa vertailemaan oman yrityksensä taloudellista suorituskykyä toimialan listattujen yritysten taloudelliseen suorityskykyyn.

Asiantuntijamme ovat neuvoneet teknologia- ja viestintätoimialan yrityksiä, sekä listaamattomia että listattuja, osakeanneissa, vaihtovelkakirjalainojen ja muiden välirahoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskussa, yritysostoissa (mukaan lukien vihamieliset ostotarjoukset listatuista yhtiöistä) ja yritysmyynneissä (mukaan lukien ns. carve-out).